Privacy verklaring

In deze privacy verklaring legt Dutchnetworks B.V. uit welke persoonsgegevens Dutchnetworks B.V. verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en met welk doel. Wij leveren ICT diensten aan uw bedrijf en de medewerkers binnen dat bedrijf. Als gevolg daarvan moeten wij over beperkte persoonlijke gegevens beschikken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bij Dutchnetworks B.V. staat een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens voorop. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dutchnetworks B.V.  zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omdat deze gegevensverwerkingen van Dutchnetworks B.V. binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutchnetworks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste persoonsgegevens die wij verwerken, maar zich niet beperken tot:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres (indien nodig)
  • Locatiegegevens (indien nodig)

Bovenstaande gegevens zijn met name gerelateerd aan bedrijfsgegevens. Zaken als godsdienst, ras, gezondheid, geaardheid en dergelijke legt Dutchnetworks B.V. niet vast.

AVG statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aanvullende eisen aan bedrijven die persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie verzamelen of opslaan. Bij Dutchnetworks B.V. begrijpen we het belang van uw persoonlijke gegevens en nemen we stappen om deze te beveiligen en te beschermen wanneer deze wordt opgeslagen in onze cloud of andere infrastructuur.

Ons beleid met betrekking tot eigendomsrechten en bescherming van gegevens is erop gericht u ervan te verzekeren dat uw gegevens veilig en onder uw controle blijven. We hebben een aantal maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat klanten en hun gegevens worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de privacy beginselen. Daarom hebben we ons voorbereid op de AVG-vereisten voor onze cloudservices en -infrastructuur op de implementatiedatum van 25 mei 2018.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutchnetworks B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dutchnetworks B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutchnetworks B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw accountmanager of via contact@dutchnetworks.com

© 2022 Dutchnetworks BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring